افزایش عمر تشک خوشخواب و مراقبت از آن

برای افزایش عمر تشک خوشخواب و مراقبت از آن، باید چه نکاتی را رعایت کنیم